Occupy Your Self

Take back tomorrow

News

Barnevernet

Posted by Audun Nilsen on August 18, 2015 at 7:55 PM

 

Social media <---

www.translate.google.com

 

«Vi rømmer ikke fordi vi har lyst, men fordi noe gjør vondt inne i hjertet»

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Harald-21-romte-fire-ganger-fra-barnevernet-3549266.html

 

"De sakkyndige psykologer svikter grovt. De må holdes personlig ansvarlige for de vurderinger de gjør. Alt for ofte er det åpenbart at deres vurderinger er kjøpt og betalt og deres faglige grunnlag ikke-eksisterende. Faglige titler er som kjent ikke ensbetydende med faglig holdbarhet.

 

Ansvarliggjør de ansvarlige både i barnevernet, blandt sakkyndige, advokater og dommere. De har alle et absvar for de omfattende lovbrudd de er med på å fatte, som ødelegger barn i 1000 tall. Det er mange år siden jeg beskrev hvor galt det går grunnet kunnskapsløsheten hos sakkyndige: http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/04/22/533309.html"

 

- Rune Fardal

 

SSB

https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectout/ShowTable.asp?FileformatId=2&Queryfile=2015118212534805788111Barnevern01&PLanguage=0&MainTable=Barnevern01&potsize=300

 

Nyhetssaker:

 

«I løpet av halvannet år la politiet barnevernsjenten Ida (15) i håndjern minst 24 ganger.»

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Politimakt-mot-mindrearige-blir-ikke-registrert-3536031.html

 

«I 70% av sakene (…) er barnas meninger ikke, eller lite nevnt, i avgjørelsene til fylkesnemdene»

http://www.nrk.no/hordaland/ny-forskning-om-fosterhjemsplassering_-_-barna-blir-ikke-hort-1.12750453

 

«Juristen Siv Westerberg anslår at ca 90% av omsorgsovertagelser i Sverige er unødvendige og derfor faktisk uberettigede. Advokat Sverre Kvilhaug har anslått at omtrent 80% av omsorgsovertagelsene i Norge er unødvendige og uberettigede»

http://www.rettsnorge.com/artikler/290302_Barnevern.htm

 


Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

46 Comments

Reply Audun Nilsen
4:16 PM on April 16, 2016 
Hva er status quo for barnevern i Norge, i det Herrens år 2015?

«150 fagfolk melder bekymring om Barnevernet»
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Fagfolk-melder-bekymring-
om-barnevernet-8052187.html

«Tvunget til lydighet av marinejegere»
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/tvunget-til-lydighet-av-marine
jegere-i-barnevernet/a/10061761/

«Tjener millioner på barnevern»
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Tjener-millioner-pa-barne
vern-6498803.html

«Barnevernet er blitt "big business" under de rødgrønne»
http://steigan.no/2014/11/04/barnevern-er-blitt-big-business-unde
r-de-rod-gronne/

«Sju private barnevernsaktører har alene tjent 550 millioner kroner på fem år»
http://www.nrk.no/norge/private-tjener-flere-hundre-millioner-pa-
barnevern-1.12021674

«76% svikt i fosterhjem»
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/03/05/219302/76-prosent-svi
kt-et-dystert-bilde-av-norsk-barnevern

«Barnevernet nektet foreldre å snakke eget språk til barna»
http://www.nordlys.no/Barnevernet_nektet_foreldrene___snakke_med_
barna_p__sitt_eget_spr_k-5-34-57786.html

«Fosterforeldre - sjekk tilstandene i din kommune»
http://www.nrk.no/fordypning/fosterforeldre-forskjellsbehandles-1
.11565955

Trygg mormor får ikke bli fostermor
http://www.sb.no/F_r_ikke_bli_fostermor-5-73-51691.html

«Vold gjaldt (red.) kun 4,5% av omsorgsovertakelser i 2015»
http://faktasynsing.blogg.no/1436923659_15072015.html

Styringen av helsesektoren ble kommersialisert fra 2001
http://xn--rdt-0na.no/oslo/nyheter/2011/10/offentlig-sykehuskolla
ps/

«Løgn, dokumentfalsk, en usunn kultur og manglende respekt»
http://www.avisa-st.no/nyheter/article6604389.ece#.U-8iTvcenZk.facebook

En politisiert plansje fra NRK
http://www.nrk.no/multimedia/her-svikter-norge/

«SVs partileder Audun Lysbakken vil benytte Barnevernet mot høyreekstreme for å forhindre at terrorister vokser opp iblant oss»
https://www.facebook.com/groups/172731152807350/?fref=ts

«Baltere tordner mot nordmenn, finner og engelskmenn»
http://www.newsweek.com/2015/05/01/baltic-states-say-norway-uk-an
d-finland-have-stolen-their-children-324031.html

«Demonstranter beleierer den norske ambassaden i Litauen»
http://www.nrk.no/verden/norsk-barnevern-slaktes-i-litauen-1.1230
6233

«Barnevernet = childhood killer, sier rumenske demonstranter»
http://www.tnp.no/norway/panorama/5174-hundreds-of-romanians-prot
est-in-bucharest-child-protection-service-of-norway

«Tsjekkiske presidenten fordømmer Barnevernet»
http://rt.com/news/230951-czech-president-norway-nazi/

«Barnevernet i Norge i EU-parlamentet» - 28.01.2015
http://laeddiekommehjem.no/?p=155

«Russiske barnerettskommissæren vil involvere det internasjonale samfunnet»
http://barentsobserver.com/en/society/2014/11/children-welfare-di
plomatic-levels-20-11

«Polakken Rutkowski redder barn hjem til sine mødre»
http://www.businessinsider.com/krzysztof-rutkowski-poland-norway-
2011-11

Er du engstelig for at de skal komme til dín dør?
http://osloadvokatene.no/privat/familie-arv-skifte/barn/6-gode-ra
d-nar-barnevernet-lager-en-undersokelsessak

En helligplass

Barn stoler ikke på myndighetene, og spør de fremmede, så er sjansen stor for at de blir angitt, fordi mange er så late, og hjerteråe.

Her er en idé:

Vi dekker en gård, og veien dit, med kameraer og mikrofoner. Barn har ingenting å skjule. Jeg gjentar - barn har ingenting å skjule, og et helligsted skulle uansett bades i lys. Ingen steder kan du gjemme deg, eller tvinge med deg noen, om det er inn på do, eller utenfor rekkevidde, uten at det synes på skjermen og høres på én mikrofon, enten det er en av mikrofonene du kan dele ut til barna, som de kan gjemme i klærne sine, eller om det er rundt forbi.

Vanntett? Naturligvis ikke, men så godt som. I mangel av mikrofon i jakka på samtlige offentlige tjenestemenn, er det attraktivt, og, best av alt, det kan bli et levedyktig alternativ til det offentlige - som vi kan opprette om kort tid. Kameraer og mikrofoner er mye billigere enn vi tror.

Du får vanntette, trådløse P2P-kameraer ned i 160 kr stykket, og det er håp for 25-75%, om du kjøper 50 av gangen, og opplyser om hva du skal bruke det til.
Reply Audun Nilsen
4:17 PM on April 16, 2016 
* De som vokser opp uten fedre har i USA fire ganger større sjanse til å havne i fattigdom enn barn som har levd med begge sine foreldre.
Kilde: U.S. Department of Health and Human Services, National Center for Health Statistics, Survey on Child Health, Washington, DC, 1993.

* De som vokser opp uten fedre viser seg gjennomgående mer sårbare for helsemessige senskader av forskjellig slag.
Kilde: Ronald J. Angel, Jacqueline L. Angel: Painful inheritage: health and the new generation of fatherless families. Life course studies. University of Wisconsin Press, Madison, Wis. 1993

* De som vokser opp uten fedre løper en større risiko for misbruk av stoffer, for mentale sykdommer, dårlig skoleresultater, tenåringsgraviditet og kriminalitet.
Kilde: U.S. Department of Health and Human Services, National Center for Health Statistics, Survey on Child Health, Washington, DC, 1993.

* De som vokser opp uten fedre bruker mer alkohol og marijuana og begynner med misbruk på et tidligere alderstrinn
Kilde: Deane Scott Berman, "Risk Factors Leading to Adolescent Substance Abuse," Adolescence 30 (1995): 201-206. Terry E. Duncan, Susan C. Duncan and Hyman Hops, "The Effects of Family Cohesiveness and Peer Encouragement on the Development of Adolescent Alcohol Use: A Cohort-Sequential Approach to the Analysis of Longitudinal Data," Journal of Studies on Alcohol 55 (1994).

* De som vokser opp uten fedre deltar gjennomgående i tidligere seksuell aktivitet enn andre.
Kilde: Carol W. Metzler, et al. "The Social Context for Risky Sexual Behavior Among Adolescents," Journal of Behavioral Medicine 17 (1994).

* De som vokser opp uten fedre er oftere utsatt for seksuelt misbruk enn de som lever opp med sine naturlige foreldre.
Kilde: Beverly Gomes-Schwartz, Jonathan Horowitz, and Albert P. Cardarelli, "Child Sexual Abuse Victims and Their Treatment," U.S. Department of Justice, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.

* De som vokser opp uten fedre løper en betydelig større risiko for å begå sjølmord.
Kilde: U.S. Department of Health and Human Services, National Center for Health Statistics, Survey on Child Health, Washington, DC, 1993. David A. Brent, et al. "Post-traumatic Stress Disorder in Peers of Adolescent Suicide Victims: Predisposing Factors and Phenomenology." Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 34, 1995.

* De som vokser opp uten fedre, blir oftere psykiatriske pasienter enn andre. I en undersøkelse fra 1988 i New Orleans viste det seg at nesten 80 prosent av pasientene kom fra fedreløse familier.
Kilde: Jack Block, et al. "Parental Functioning and the Home Environment in Families of Divorce," Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 27 (1988).

* De som vokser opp uten fedre, viser statistisk sett større atferdsproblemer senere i livet.
Kilde: Denise B. Kandel, Emily Rosenbaum and Kevin Chen, "Impact of Maternal Drug Use and Life Experiences on Preadolescent Children Born to Teenage Mothers," Journal of Marriage and the Family 56 (1994).

* De som vokser opp uten fedre, oppviser ofte en "farshunger" som kan gi seg mange utslag. Blant gutter finner en her større aggresjon.
Kilde: Alfred A. Messer, "Boys' Father Hunger: The Missing Father Syndrome," Medical Aspects of Human Sexuality, January 1989. N. Vaden-Kierman, N. Ialongo, J. Pearson, and S. Kellam, "Household Family Structure and Children's Aggressive Behavior: A Longitudinal Study of Urban Elementary School Children," Journal of Abnormal Child Psychology 23, no. 5 (1995).
J.L. Sheline (et al.), "Risk Factors..," American Journal of Public Health, No. 84. 1994.

* De som vokser opp uten fedre eller som ikke lever med sine biologiske foreldre ved 14 års alder, fullfører sjeldnere høyere utdannelse enn de som lever opp i komplette familier.
Kilde:G.D. Sandefur (et al.), "The Effects of Parental Marital Status..." Social Forces, September 1992.J. Wallerstein, Family Law Quarterly, 20. (Summer 1986). U.S. Dept. of Health and Human Services, Survey on Child Health. (1993) Ralph McNeal, Sociology of Education 88. 1995.
Reply Audun Nilsen
4:17 PM on April 16, 2016 
* De som vokser opp uten fedre, løper en større risiko for å havne i fengsel. 43 prosent av amerikanske fanger vokste opp i enforeldre-familier, i tillegg til 14 prosent av fangene som ikke hadde vokst opp med noen av foreldrene..
Kilde:US Bureau of Justice Statistics, Survey of State Prison Inmates. 1991


* De som vokser opp uten fedre, har i USA større sjanser for å ende som drapsmenn. 72 prosent av amerikanske mordere vokste opp uten familiekontakt med sine fedre. 60 prosent av amerikanske voldtektsmenn vokste opp på samme måte.
Kilde: D. Cornell (et al.), Behavioral Sciences and the Law, 5. 1987. And N. Davidson, "Life Without Father," Policy Review. 1990.

* De som vokser opp uten fedre, gjør gjennomgående en dårligere yrkeskarriere enn de som er stimulert av to foreldre.
Kilde: J. Snarey, How Fathers Care for the Next Generation. Harvard Univ. Press.

"På tvers av en lang rekke undersøkelser blant barn som har skilte foreldre,
viser det seg at de som bor like mye hos far som hos mor, kommer litt bedre
ut enn de som bor fast hos en av dem. De klarer seg bedre på skolen, har
bedre psykisk helsetilstand, får sjeldnere rusproblemer, og kommer sjeldnere
i trøbbel med politi og rettsvesenet. Forskjellene er små, men de er altså i
favør av barn med delt omsorg."

"Livet som deltidsforeldre" av
familiepsykolog Frode Thuen (s. 64)

"In the book The Case for Marriage, the authors review the available evidence about single parent households (i.e. fatherless families) and conclude that these children are more likely:

To be poor

To have health problems

To have psychological disorders

To commit crimes

To exhibit conduct disorders (other than crime)

To have poorer relationships with their family and peers

To get fewer years of education

This list holds true even when controlling for parents? race, income and socioeconomic status.

Other research (Harper and McLanahan, 1998) has shown that boys living without their biological fathers are twice as likely to have spent time in jail. These results also hold up after controlling for race, income and parents? education. Having a stepfather, however, does not decrease incarceration rates ? the protective effect comes from a biological dad alone (though one can suspect that a committed father of an adopted son will have the same positive effect).

In his book Fatherless America, sociologist David Blankenhorn states that:

?Despite the difficulty of proving causation in social sciences, the wealth of evidence increasingly supports the conclusion that fatherlessness is a primary generator of violence among young men.?

Swedish studies (Weitoft, Hjern, et al, 2002) have found that children of single parents are twice as likely to develop a psychiatric disease, to attempt suicide or to have an alcohol-related disease.

The conclusion of all these books and studies can only be one: the status of fatherhood needs to be upgraded immediately. The available research clearly demonstrates that growing up without your father puts a child at a real disadvantage in a host of ways."
Reply Jamosdeage
10:15 PM on May 30, 2021 
Thank you, I enjoy it.
https://topessaywritingbase.com/
Reply Jamosdeage
8:16 AM on June 3, 2021 
Fine advice. Kudos.
https://bestessayseducationusa.com/
law school essay review service
help dissertation
college acceptance essay
thesis statement maker
law school essay editing service
dissertation help
what is a hook in writing an essay
writing services
how to write a letter essay
help thesis writing
how to write analytical essay
good thesis statement
college scholarships without essays
https://smilevault1.webs.com/apps/blog/show/48256738-comprar-bitc
oins-con-tarjeta-de-cr
Reply Jamosdeage
9:05 PM on June 3, 2021 
Incredible many of beneficial knowledge.
https://paperwritingservicestops.com/
college essay paper
writing thesis
differences between highschool and college essay
help thesis
virginia tech college essay
research dissertation
essay writing services online
define thesis
how to write an essay on yourself
essay writings
how to write a college argumentative essay
essay
websites that write essays
https://contest101.webs.com/apps/guestbook/
Reply Jamosdeage
10:24 AM on June 4, 2021 
Very good stuff. Thanks a lot!
https://quality-essays.com/
a website that writes essays for you
help writing thesis
boston college essays
paper help
writing an informational essay
paper writing
essay on freedom writers
help dissertation
admission essay writing service
thesis writing service uk
essay writing scholarships for high school students
essay writing service
writing essay
https://contest101.webs.com/apps/guestbook/
Reply Jamosdeage
11:09 PM on June 4, 2021 
Regards, Quite a lot of forum posts!
https://writingthesistops.com/
why do we write essays
dissertation research
help me write my college essay
homework help cpm
prompts for college essays
professional resume writing service
writing rhetorical analysis essay
college essay
write essay for me
dissertation writing
college essay personal statement
thesis paper
write a persuasive essay
https://contest101.webs.com/apps/guestbook/
Reply Jamosdeage
12:13 PM on June 5, 2021 
Nicely put, Kudos.
https://paperwritingservicestops.com/
how to write reflective essays
cheap essay writing service
i can t write an essay
cpm homework help
personal essay for college application
courses online
cambridge essay service
dissertation examples
college essay proofreading service
mathematics homework
custom essay writing online
custom writing
writing essays for college applications
https://kehillathisrael.webs.com/apps/guestbook/
Reply Jamosdeage
12:58 AM on June 6, 2021 
Amazing many of wonderful info!
https://essayhelp-usa.com/
essay on college
argumentative essay
pay people to write essays
define thesis
the help book essay
dissertation online
custom essays essay help
custom essay writing services
how to write a visual analysis essay
paper writing service
do essay writing services work
essay writings
learning how to write essays
https://smilevault1.webs.com/apps/blog/show/48256738-comprar-bitc
oins-con-tarjeta-de-cr
Reply Jamosdeage
2:59 PM on June 6, 2021 
Awesome forum posts. Thanks a lot.
prescription drug price comparison
https://afrodescendientesenelsalvador.webs.com/apps/guestbook/
Reply Jamosdeage
5:14 AM on June 8, 2021 
Good facts. Cheers.
https://essayhelp-usa.com/
how to write descriptive essays
https://essaypromaster.com/
analysis essay writing
https://topessaywritinglist.com/
teacher essay writing
https://topswritingservices.com/
essay proofreading services
https://mindfulheartcommunity.webs.com/apps/guestbook/
Reply Jamosdeage
6:13 AM on June 9, 2021 
Wow tons of terrific data.
https://bestessayseducationusa.com/
english essay help
https://essaypromaster.com/
writing paragraphs and essays
https://theessayswriters.com/
college diversity essay
https://englishessayhelp.com/
how to write a funny essay
https://fertigfuneralhome.webs.com/apps/guestbook/
Reply Jamosdeage
7:55 AM on June 10, 2021 
Many thanks, A lot of posts!
https://dissertationwritingtops.com/
how to write an opinion essay
https://discountedessays.com/
common college essays
https://bestessayseducationusa.com/
writing expository essays
https://service-essay.com/
write a comparison essay
https://kaspersenstallings2.webs.com/apps/blog/show/48929622-trik
-mencari-proyeksi-bola-parlay
Reply Jamosdeage
11:16 AM on June 12, 2021 
Thank you, Great information!
https://writingthesistops.com/
how to write a how to essay
https://bestessayscloud.com/
high school essay help
https://topessayssites.com/
heading for a college essay
https://topessayservicescloud.com/
common app essay help
https://absconsulting.webs.com/apps/guestbook/
Reply Jamosdeage
12:34 PM on June 13, 2021 
Useful advice. Cheers!
https://topessayssites.com/
easy steps to writing an essay
https://discountedessays.com/
act essay help
https://scoringessays.com/
writing comparison essays
https://topessaywritinglist.com/
how to write a good compare and contrast essay
https://anubisspanning.webs.com/apps/guestbook/
Reply Jamosdeage
5:59 AM on June 14, 2021 
Many thanks, I enjoy this.
http://givc.by/bitrix/rk.php?goto=https://cadmed-bb.com http://hardcoreasia.net/ttt-out.php?pct=90&url=https://cadmed-bb.
com https://www.fanuc.eu/hu/en/robots/robot-filter-page/paint-series/
p-40ia?returnurl=https://cadmed-bb.com https://library.rs/blogs/entry/%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%
9A%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99-%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D
0%A0%D0%98%D0%9A-%D0%9E-%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9
C-%D0%94%D0%A3%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%9C-%D0%A1%D0%9E%D
0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%98?likeMode=like&url=https://cadm
ed-bb.com https://www.google.bt/url?q=https://cadmed-bb.com
https://cancerfreeze.webs.com/apps/guestbook/